انگیزه بیشتر برای تدریس برتر

انگیزه بیشتر برای تدریس برتر

 

از مهمترین اصول هفتگانه آموزش و پرورش اصل فعالیت و اجتماع است. یعنی در تدریس و یادگیری چنانچه در پی بهبود کیفیت و یادگیری هستیم باید فراگیران خود فعال بوده و در حد توان فعالیتها را به صورت گروهی انجام دهند.

حال نکته اینجاست که در آموزش و پرورش و در کلاس درس چقدر تکنولوژی و فناوری اطلاعات راه پیدا کرده است؟آیا تدریس کتاب به تنهایی کافی است؟

پس به منظور رفع این نقایص و بهبود کیفیت تدریس شیوه های نوین و کاربردی را با توجه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان ارائه میگردد تا دبیران محترم با به کارگیری آنان امر آموزش را آسان گردانند.لازم به ذکر است که در تمامی روشها نظارت و هدایت دبیر در بهبود کار موثر است.در ذیل به ۱۲ شیوه نوین تدریس و ارزشیابی درس زبان انگلیسی منطبق با اصول تعلیم و تربیت می پردازیم:

۱.ترجمه داستان کوتاه انگلیسی: این کتابها سطح بندی هستند و دانش آموزان بر اساس توانایی و علاقه یکی را انتخاب و ترجمه میکنند. در این فعالیت ضمن آشنایی با چند کلمه جدید دانش آموزان با شیوه نگارش و کاربرد کلمات در جمله آشنا می شوند.

۲نوشتن نامه به زبان انگلیسی :نگارش نامه به زبان انگلیسی دارای مراحلی است که دانش آموز با کسب مهارت می تواند بر اساس دانسته های علمی خویش نا مه ای  به انگلیسی بنویسد . در این مرحله دانش آموز با توانایی خویش می تواند متنی را خلق کتد.

 ۳اجرای نمایش به زبان انگلیسی :دانش آموزان به دلخواه و هدایت دبیر موضوعی را انتخاب و به صورت نمایش دراورده و تناسب توانایی هر کدام نقش خود را ایفا میکنند.

۴علائم فنوتیک: از آنجایی که یکی از مشکلات دانش آموزان تلفظ صحیح کلمات است لذا ضمن آموزش علایم از دانش آموزان خواسته می شود برای هر علامت فنوتیک در کلمات دیگر مثال پیدا کنند.

  ۵ معرفی سایت آموزشی:با توجه به سایت های مناسب دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند میتوانند با راهنمایی دبیر موضوعی را انتخاب و به عنوان کار عملی ارائه دهند.                    

 ۶ ساختن متن تصویری : دانش آموزان می توانند قسمتی از متن کتاب درسی را انتخاب و برای هر جمله تصویر مناسب آن را انتخاب و در کنار هم قرار دهند و متن درس را به صورت جزوه تصویری در آورند.  ۷استفاده از powerpoint می دانش آموزان می توانند بخش هایی از کتاب را به کمک power point 

  به شکل های مختلفی درآورند تا ضمن نشان دادن توانایی خویش در کار با رایانه یادگیری بهتر صورت گیرد.  

 

.۸ساخت فلش کارت :دانش آموزان  با توجه به توانایی خویش می توانند برای کلمات کلمات جدید هر درس فلش کارت های مخصوص آن«ها را تهیه کنند که این امر نیز در تسهیل یادگیری موثر است.

 

 ۹.بیان شفاهی داستان :دانش آموزان علاقه مند می توانند متن یا داستانی از یک کتاب را انتخاب و در کلاس برای دوستان خویش به انگلیسی بیان کنند.

 

 ۱۰تقویت مهارت های شنیداری:قسمتی از یک متن انگلیسی از طریق نوار کاست ویدیوئی سی دی یا فیلم  برای    دانش آموزان پخش می شود و بعد از شنیدن آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

 

۱۱طرح معلم منتخب: از بین دانش آموزان آن هایی که توانایی تدریس را دارند به کمک دبیر مربوطه و رای دانش آموزان انتخاب و مسوولیت تدریس مجدد قسمتی از کتاب را به عهده می گیرند.

 

۱۲ جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان :بعضی از دانش آموزان به فعالیت گروهی های گروهی و شیوه های نوین یادگیری کم علاقه هستند .لذا برای جلب توجه این افرادرفع مشکل آنها در فعالیتهایی که نیاز به سطوح پایینتر تفکر (مانند همکاری در تشکیل نمایشگاه  دسته بندی کارهای عملی دانش آموزان و ...)دارد درگیر شوند.

گروه زبان انگلیسی-فیضی

آبان 89

/ 0 نظر / 18 بازدید