مسابقه طرح درس نویسی استانی

اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه / شهرستان

     از: گروه زبان انگلیسی استان خراسان رضوی

موضوع: برگزاری مسابقه
طراحی یک نمونه درس در سطح کتاب درسی زبان انگلیسی 2

با سلام و احترام

    به اطلاع می رساند گروه آموزشی درس زبان
انگلیسی استان در نظر دارد در اجرای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری مسابقه
طراحی یک نمونه درس در سطح کتاب درسی زبان انگلیسی 2
نماید. شایسته است سرگروه محترم درس زبان انگلیسی آن اداره با توجه به شرایط
و ضوابط زیر و پس از بررسی آثار همکاران در گروه زبان انگلیسی آن اداره 1 نمونه اثر برتر را حداکثر تا تاریخ 20اسفند ماه 1391 به گروه آموزشی زبان
انگلیسی استان ارسال نمایند. ضمناً به صاحبان 3 اثر برتر در استان لوح تقدیر اهدا
خواهد شد.

شرایط مسابقه

1- طراحی درس در سطح زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان صورت پذیرد.

2- 4 مهارت یادگیری زبانSpeaking,
Reading, Writing
و
Listening
در طراحی درس لحاظ گردد.

3- هر درس به صورت انفرادی و توسط یک دبیر محترم زبان طراحی
شود.

4- اثر مذکور به صورت تایپ و پرینت شده به همراه لوح فشرده ارائه
گردد.

5--بررسی و ارزیابی آثار رسیده بر اساس معیارهای فرم پیوست صورت می
پذیرد.

6- از هر اداره فقط یک اثر پذیرفته می شود. ارسال بیش از یک اثر منجر به
حذف از مسابقه خواهد گردید.

7- جدول زیر تکمیل گردد.

ناحیه/ منطقه/ شهرستان

نام و نام خانوادگی
دبیر

آموزشگاه

پرسنلی

تلفن
همراه

         

پیوست

 

/ 0 نظر / 17 بازدید