تقویم اجرایی سالانه گروه زبان انگلیسیچنارانسال تحصیلی ۹۰-8۹

ماه

فعالیت ها

مهر

1- پاسخ به سؤالات حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

2- بازدید از مدارس 

3- تهیه و ارسال مقاله ها و جزوه های علمی , تحقیقاتی و آموزشی و همچنین الگوهای تدریس در زمینه روش های نوین تدریس

۴- تهیه نمونه پرسش برای استفاده همکاران

آبان

 

 

1- پاسخ به پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

۲- تهیه و ارسال مقاله های علمی در زمینه ی روش های نوین تدریس و موضوع های علمی روز

۳- معرفی نرم افزارهای قابل استفاده در تدریس زبان

۴- نقد و بررسی محتوای کتاب زبان۴

۵-برگزاری اولین جلسه گردهمایی دبیران زبان چناران

 

 

آذر

1- بازدید از مدارس رادکان وسیداباد

2- تهیه طرح درس برای کتاب های درسی زبان

3- تهیه بروشور پیرامون اهمیت ارزشیابی مستمر و راهکارها ی انجام آن

4- تهیه و ارسال نمونه سوال های امتحانی جهت استفاده همکاران

5- ارسال عملکرد سه ماهه گروه زبان به استان

6- پاسخ به پرسش های همکاران به صورت حضوری , تلفنی و کتبی

 

 

دی

1- بازدید از مدارس

2- پاسخ به پرسشهای همکاران به صورت حضوری , تلفنی و کتبی

3- تهیه و ارسال مقاله های علمی , آموزشی و الگوهای تدریس و طرح درس در زمینه روشهای نوین تدریس

4- تهیه و تنظیم نمونه سوال های امتحانی برای استفاده همکاران

۵- تجزیه و تحلیل نمرات دانش آموزان در درس زبان در منطقه

 

 

ماه

 

بهمن

1-بازدید از مدارس

 2- پاسخ به پرسشهای حضوری , کتبی و تلفنی همکاران

3- تهیه و تنظیم مقاله , جزوه های علمی و آموزشی جهت استفاده همکاران

4- همکاری با سرگروه استان

5- بررسی گزارش فعالیتهای ارسالی از مدارس

6-برگزاری نمایشگاه از آثاردانش آموزان و وسایل کمک آموزشی

 7- - دومین جلسه گردهمایی گروه زبان

 

 

اسفند

۱- بررس سوالات امتحانی نوبت اول

٢- نقد و بررسی کتاب زبان ٣

۳- پاسخ به پرسشهای حضوری , کتبی و تلفنی همکاران

۴- تهیه ی نمونه سوال برای استفاده ی همکاران

۵- ارسال عملکرد سه ماهه ی دوم گروه زبان به استان

۶- برنامه ریزی برای برگزاری یک دوره ضمن خدمت با عنوان طراحی سوال برای دبیران

 

فروردین

1- بازدید از مدارس

2- پاسخ بر پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

3- بررسی علل افت تحصیلی  و راهکارها

4- برنامه ریزی برای دعوت ازیکی از اساتید دانشگاه

۵-نقد و بررسی کتاب زبان ٢

 

 

اردیبهشت

1- بازدید از مدارس

2- پاسخ به پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

3- تهیه ی مقاله های علمی , آموزشی برای استفاده همکاران

4- تهیه ی نمونه سوال امتحانی برای استفاده ی همکاران

5- برگزاری سومین جلسه گردهمایی گروه زبان

۶-نقد و بررسی کتاب زبان ١

 

خرداد

1- پاسخ به پرسشهای حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

2- ارائه عملکرد سالانه گروه به استان

3- بررسی و ارزشیابی سوالات امتحانی پایان سال تحصیلی

/ 0 نظر / 25 بازدید