نویسنده : لیلافیضی - ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۳٠
 

گزارش اولین جلسه گروه زبان انگلیسی متوسطه


صورتجلسه اولین هم اندیشی زبان انگلیسی(آبان89)

رئوس مطالب:

 1-معرفی وبلاگ گروه زبان متوسطهhttp://ceteng.persianblog.ir                                        

2-معرفی وبلاگ سرگروه زبان:http://readingandpracticing.blogfa                                  

 3-بررسی مهارت های خواندن و درک مطلب درچهار پایه

4-بررسی مهارت های صحبت کردن در چهار پایه

5-معرفی کتاب کمک آموزشی مناسب سطح عنمی دانش آموز

6-اجرای طرح درس منظم و مفید

Flowchart: Alternate Process: مطالب پیشنهادی همکاران: ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................7-پیشنهاد طرح نرم افزاری کردن متون زبان متوسطه

Flowchart: Alternate Process: همکاران حاضر در جلسه:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................Flowchart: Alternate Process: مصوبات: ........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................


 
comment نظرات ()