برگزاری نمایشگاه از دست سازه های دانش اموزان بر اساس کتب درسی
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه / شهرستان

از: گروه زبان انگلیسی استان خراسان رضوی

با سلام و احترام

گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در راستای برنامه عملیاتی خود در
نظر دارد اقدام به برگزاری مسابقه نمایشگاه هایی از
فعالیت های خلاقانه دانش آموزان در قالب پوستر و دست سازه های آموزشی در چارچوب کتب
درسی زبان انگلیسی متوسطه نماید ، لذا شایسته است سرگروه محترم درس زبان
انگلیسی آن اداره با توجه به شرایط و ضوابط زیر آثار را بررسی نموده و یک نمونه لوح
فشرده برتر را حداکثر تا 92/1/25 به گروه آموزشی زبان انگلیسی استان ارسال نمایندشایان ذکر است پس از بررسی آثار رسیده به دانش آموزان و دبیران راهنمای سه اثر برتر لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

شرایط  و ضوابط
مسابقه:

1-از نمایشگاه هایی که از فعالیت های خلاقانه دانش آموزان در قالب
پوستر و دست سازه های آموزشی در چارچوب کتب درسی زبان انگلیسی متوسطه در سال تحصیلی
92-91 برگزار شده، حداکثر به مدت 20 تا 30 دقیقه فیلمبرداری شود و لوح فشرده آن
بهمراه نام 10 دانش آموز فعال و سه دبیر
راهنما ارسال گردد.

2-بررسی و ارزیابی آثار رسیده بر اساس معیارهای فرم پیوست صورت می
پذیرد.

3-مستندات برگزاری نمایشگاه به همراه لوح فشرده ارائه
گردد.

4-از هر اداره فقط یک لوح فشرده از نمایشگاه برتر پذیرفته می شود و
ارسال بیش از یک لوح فشرده منجر به حذف از مسابقه خواهد شد.

5-جدول زیر تکمیل گردد.

 

 

 

 

 

ناحیه/منطقه/شهرستان

 

محل برگزاری
نمایشگاه

 

زمان برگزاری
نمایشگاه

 

نام و نام
خانوادگی دانش آموزان

 

نام و نام
خانوادگی دبیران راهنما

 

کد پرسنلی
دبیر

تلفن همراه دبیر
راهنما

             

 

پیوست

 


 
comment نظرات ()
 
مسابقه طرح درس نویسی استانی
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه / شهرستان

     از: گروه زبان انگلیسی استان خراسان رضوی

موضوع: برگزاری مسابقه
طراحی یک نمونه درس در سطح کتاب درسی زبان انگلیسی 2

با سلام و احترام

    به اطلاع می رساند گروه آموزشی درس زبان
انگلیسی استان در نظر دارد در اجرای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری مسابقه
طراحی یک نمونه درس در سطح کتاب درسی زبان انگلیسی 2
نماید. شایسته است سرگروه محترم درس زبان انگلیسی آن اداره با توجه به شرایط
و ضوابط زیر و پس از بررسی آثار همکاران در گروه زبان انگلیسی آن اداره 1 نمونه اثر برتر را حداکثر تا تاریخ 20اسفند ماه 1391 به گروه آموزشی زبان
انگلیسی استان ارسال نمایند. ضمناً به صاحبان 3 اثر برتر در استان لوح تقدیر اهدا
خواهد شد.

شرایط مسابقه

1- طراحی درس در سطح زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان صورت پذیرد.

2- 4 مهارت یادگیری زبان Speaking,
Reading, Writing
و
Listening
در طراحی درس لحاظ گردد.

3- هر درس به صورت انفرادی و توسط یک دبیر محترم زبان طراحی
شود.

4- اثر مذکور به صورت تایپ و پرینت شده به همراه لوح فشرده ارائه
گردد.

5--بررسی و ارزیابی آثار رسیده بر اساس معیارهای فرم پیوست صورت می
پذیرد.

6- از هر اداره فقط یک اثر پذیرفته می شود. ارسال بیش از یک اثر منجر به
حذف از مسابقه خواهد گردید.

7- جدول زیر تکمیل گردد.

ناحیه/ منطقه/ شهرستان

نام و نام خانوادگی
دبیر

آموزشگاه

پرسنلی

تلفن
همراه

         

پیوست

 


 
comment نظرات ()