محبت معلم
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٧
 

داستان زیر حکایتی است ازمحبت یک معلم که سرنوشت کودکی را تغییر داد. تقدیم به همه آموزگاران مهربان و دوست داشتنی . و با ذکر این جمله از ارد بزرگ که : آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد .
در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست.البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استو دارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد.

امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند.

معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادى است. تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتار خوبى دارد. "رضایت کامل".

معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز فوق العاده اى است. همکلاسیهایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارى درمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است.

معلّم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد. اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد.

معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى درس خواندن را رها کرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش می برد.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
The value of education
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another.

G. K. Chesterson


 
comment نظرات ()
 
The value of education
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

Tell me and I'll forget.

Show me, and I may not remember. Involve me, and I'll understand.

Native American Saying


 
comment نظرات ()
 
for students in grade 4
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

How to give a good speech

Every speech or presentation has two main aspects:

 • WHAT you say (content)
 • HOW you say it (delivery)

You obviously have a lot of control over the content, because you can plan out exactly what you want to say. But you can also do a lot to make sure your delivery is effective too. The advice that follows will help you deliver a powerful speech:

 • Remember that a listener usually only has one chance to understand what you are saying. So you must do everything you can to make it easy for him or her to follow your ideas.
 • The best way to do this is to “signpost” your speech. At the beginning, say how your speech will be divided up. During the speech, make it clear when one part has finished and the next part has started. (For example, “Now that I have explained some of the causes of air pollution, I want to tell you what we can do to reduce the problem.”) At the end of your speech, make it clear that you are finished (e.g. by simply saying “Thank you!”).
 • The most important parts of a speech are the beginning and the end. Think about a strong first sentence that will capture the attention of the listener. Be calm and confident; give the impression that you are well-prepared and have something interesting to say. End with a strong sentence: make people laugh or give them something provocative to think about.
 • Practise your speech before the big day. In particular it is useful to think about how and where you will stand/sit, and where you will put your materials before and after you have used them. Practise using your speech cards.
 • Speak loudly and clearly. Remember that your voice (your intonation) must do the job that punctuation does in your writing. Try not to speak too fast. Never just read full sentence notes - it is boring and makes your speech very difficult to follow.
 • Make sure you can be seen as well as heard. Don’t hide behind your sheets or the overhead projector. It is important that every listener feels you are talking to him or her personally. Therefore look round the room and try to make eye contact with everyone in the audience at least once during your speech.
 • Be careful not to distract your listeners by swinging on a chair, tapping your feet etc.
 • It is useful to include visual material with your speech. For example, if you are talking about places, show a map. If you are using numbers, write them for all to see. (It’s very difficult for listeners to keep large or many numbers in their head.)
 • If you are going to have audience participation be very clear exactly what you want from them. If you ask a question, be ready for strange answers, and expect to have to answer it yourself.

 
"Remember that a listener usually only has one chance to understand what you are saying. So you must do everything you can to make it easy for him or her to follow your ideas."

 

 

 

 


 
comment نظرات ()