معرفی چند سایت زبان انگلیسی
نویسنده : - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢۱
 

www.british council.org/learn English

www.languagepiot

www.roshd.ir

www.englishclub.com

www.searchenglish

www.learn english.net

www.free download English

www.agendaweb.org

www.rzaban.razaviedu.ir

 

ناهید محمدزاده


 
comment نظرات ()
 
کارگاه classroom language زبان انگلیسی
نویسنده : - ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٧
 

به استحضار می‌رساند کارگاه panel discussion  زبان انگلیسی با موضوع classroom language در روز  شنبه  مورخ  11/2/95از ساعت 12:30  الی  2 در چناران، مرکز ضمن خدمت خوارزمی ( دبیرستان طالقانی)  برگزار می‌شود.

شایسته است همکاران محترم برای شرکت موثر در این کارگاه  آمادگی کامل داشته باشند.

 

 شایان ذکر است با توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در قالب ضمن خدمت، حضور همکاران محترم در این جلسه مورد انتظار است.                     


 
comment نظرات ()
 
Does Evil Exist?
نویسنده : - ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٧
 

 Watch, Think & Enjoy

Recieve File


 
comment نظرات ()
 
اصطلاحات کاربردی زبان
نویسنده : - ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٧
 
چیزی از آن سر در نمی‌آورم.
It is all Greek to me.
چرا چپ‌چپ نگاه می‌کنی؟
Why do you look daggers?
حرفی ندارم. (اعتراضی ندارم)
I have no objection to that.
حالش رو ندارم.
I am fed up.
حرف آخرت را بزن.
Please have the last word.
خودت خواستی.
You asked for it.
حساب دودوتا چهارتاست.
call a spade a spade
مطمئنم این اتفاق نمی‌افته.(حاضرم هر تنبیهی را بپذیرم.)
I'll eat my hat.
جای تعجب است!
Fancy that!
به‌به‌به، جانم!
Hey for!
چاره ای نیست.
It can't be helped.
چنین انتظار می‌رفت....
It was to be expected.
چرا حواست پرته؟
Why are you so confused?
جایم تنگ است.
I am pressed for space.
چی شده یادی از ما کردی.
How come you remembered me.
چه پررو.
What brazen cheek!
چه خوب شد دیدمت.
How nice to bump into you.
جوینده یابنده است.
Who seeks will find.
چرا دودلی؟
Why are you of two minds?
چشمم زد.
He cast the evil eye on me.
چرا تقصیر را گردن من می‌اندازی؟
Why do you charged the fault on me?
خوش‌ بحالت.
Good for you.
خدا رو چه دیدی.
What do you know?
راحت باش. خونه‌ی خودتونه.
Feel at home.
خدا قوت (بده).
More power to your elbow.
خرت و پرت
odds and ends
خیلی ادعاش میشه.
He is very pretentious.
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
Do at Rome as the Romans do.
خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص رسیدگی شود.
Please arrange to investigate to this matter.
خجالت می‌کشم آنجا بروم.
I am ashamed to go there.
خجالتم می دهی.
You put me to the blush.
خوب که چی؟
So what?
خدا رحم کرد.
That was a close shave.
خوابم سبک است.
I am a light sleeper.
هر که را طاووس خواهد جور هندوستان باید.
He who would catch fish must not mind getting wet.
خدا مرادش را داد.
God granted his wish.
خوب و بد با هم میسوزند./تروخشک با هم می‌سوزند.
You must take the good with the bad.
حساب حساب است کاکا برادر.
A bargain is a bargain.
کیفش کوک است.
He feels on the top of the world.

حرفت را بزن!
Out with it!
حیف است.
It is a pity.
خدا بهمرات.
God speed you.
خدا را شکر.
Thank Goodness.
خاک بر سرت!
Out upon you!
خدا عوضت دهد.
My God reward you.
خیط شد.
He was snubbed.
خودکرده‌را‌تدبیر‌نیست./هر‌که‌خربزه‌می‌خوره پای‌لرزش‌هم‌میشینه.
As you make your bed, so you must lie in it.
خدا گر زحکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری.
Where one door shuts another opens.
خواستن توانستن است.
Where there is a will, there is a way.
جرأتش رو نداره.
He is lacking in courage.
درسته قورتش داد.
He swallowed it whole.
دست و پا چلفتی است.
He's all fingers and thumbs. UK (US He's all thumbs.)
رو دربایستی را کنار بگذار.
Throw off all disguise.
روز مبادا
rainy day
رنگش پرید.
He turned pale.
رقاصه نمی‌تونه برقصه می‌گه زمین زیر پام کجه.
An ill work man quarrels with his tool.
روحش شاد باد.
May his soul live in peace.
دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست.
Actions speak louder than words.
دوست‌ آن‌ باشد ‌که ‌گیرد دست‌دوست، در پریشان‌حالی و درماندگی.
A friend in need is a friend indeed.
روحم خبر نداره.
I don't have the slightest idea.
روسیاه شدن
to be put to shame
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
Leave well alone.
خم به ابرو نیاورد.
He did not turn a hair.
خانمها و آقایان
Ladies and gentlemen
راحت باشید خونه‌ی خودتونه.
Make yourself at home.
در واپسین لحظات
At the eleventh hour
دودل بودن
be in two minds
دهان کسی را آب انداختن
bring water to one's mouth
دهنش آب افتاد.
His mouth watered.
سرتاپاش نمکه.
She is a chunk of charm.
در برابر مشکلات مقاومت کن.
Hold on against the difficulties.
در خدمت شما هستم.
I am at your service.
دلم هری ریخت.
My heart sank.
دود از کله‌ام بلند شد.
I was petrified.
دهن لق است.
She has a loose tongue.
دست و بالم تنگ است.
I am pinched for money.
دیگه نه من و نه شما.
I have nothing to do with you.
سر و صدای بچه‌ات را کم کن.
Talk down your baby.


 
comment نظرات ()
 
To be a coffee bean
نویسنده : - ساعت ٧:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۳٠
 

از دیدن فایل زیر لذت ببرید.

دریافت فایل


 
comment نظرات ()
 
چه رسد به اینکه در انگلیسی
نویسنده : - ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۳٠
 

📚 " چه برسه به اینکه" در انگلیسی

✴️ در فارسی غیر رسمی (معمولا) چنین ساختاری داریم "چه برسه به اینکه"
در انگلیسی با استفاده از Even و Let alone اینجوری بیان میکنیم:

✅ Ali doesn't even know how to bounce a ball on his foot a couple times, let's not even talk about playing on the local soccer team.
علی بلد نیست دو تا روپایی بزنه چه برسه به بازی توی تیم فوتبال محله.

✅ You can't even write two lines, much less a [whole] book.
تو حتی نمی‌تونی دو خط بدون غلط بنویسی، چه برسه به نوشتن یک کتاب.

✅ We can't even go there by car, let alone on foot.
با ماشینم نمی‌تویم بریم اونجا چه برسه به پیاده.

✅ I've still not even written one line much less an article.
یک خطم ننوشتم هنوز چه برسه به یک مقاله.

✅ We don't even have an outstanding poetry critic let alone prize!
منتقد برجستهٔ شعر نداریم چه برسد به جایزه!

✅ Addicts have no thought other than getting more drugs forget about thoughts of their country's freedom
افراد معتاد فکری بجز فراهم کردن مواد نداره چه برسه به اینکه به فکر ازادی کشورشان باشن.

✅ It has become difficult for me to breathe let alone write!
نفس کشیدن هم برام سخت شده چه برسه به نوشتن!

✅ Oh God, with such fanatical brothers, do you think I even dare look at anyone in the street let alone answer this letter or start some relationship?
خدایا با این برادرهای متعصب مگه من جرأت دارم به کسی توی خیابون نگاه کنم چه برسه به جواب دادن این نامه و شروع ارتباطی.

✅ Even those whose mother tongue was English were not able to express it properly, let alone me.
حتی آنهایی که زبان مادرشان انگلیسی بود نتوانستند مطلب را خوب ادا کنند تا چه برسه به من

✅ Do I have a dollar? I don't even have a dime, let alone a dollar.
من یه دلار دارم؟ من حتی یه 10سنتی هم ندارم چه برسه به دلار.

✅ I don't have enough money for a new car, let alone a luxury sedan.
من پول برای یه ماشین جدید ندارم، چه برسه به یه ماشین سدان شیک

✅ I'm the kind of guy who can't keep a plant alive
for a week, let alone a relationship.
من از اون آدمهایی ام که یک گل رو برای یک هفته
نمیتونم نگه دارم، چه برسه به یک رابطه
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


 
comment نظرات ()
 
abbreviations
نویسنده : - ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٩
 

 Do you know what these abbreviations stand for?

IQ = Intelligence Quotient
بهره هوشی – ضریب هوشی.

ID = Identification
کارت شناسایی.

CD = Compact Disc
سی دی – دیسک فشرده.

DVD = Digital Video-Disc / Digital Versatile Disc
دی وی دی.

PhD = Doctor of philosophy
درجه دکتری.
ISO = International
 Organization for Standardization
ایزو – سازمان جهانی استاندارد.

ICU = Intensive Care Unit
بخش مراقبت های ویژه.

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
بیماری ایدز- سندرم ازبین برنده امنیت دفاعی بدن.

ISBN = International Standard Book Number
شماره استاندارد بین المللی کتاب.

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries
اوپک- سازمان کشورهای صادرکننده نفت.

IRNA = Islamic Republic News Agency
ایرنا – خبرگزاری جمهوری اسلامی.

ISNA = Iranian Student News Agency
ایسنا – خبرگزاری دانشجویان ایران.

TOEFL = Test of English as a Foreign Language
آزمون تافل.

IELTS = International English Language Testing System
آزمون آیلتس.

UNESCO = United Nations Educational Scientific and CulturalOrganization
یونسکو – سازمان آموزش علمی وفرهنگی ملل متحد.

UNICEF = United Nations Children’s Fund / United Nations International Children's Emergency Fund
یونیسف – صندوق اضطراری سازمان ملل متحدبرای کودکان.

PIN = Personal Identification Number
شماره شناسایی شخصی

SIM card =SIM is the abbreviation of Subscriber Identification Module
اختصارات انگلیسی:

ASL
= age,sex,location
سن،جنسیت ومکان شما چیست(مورداستفاده در چت)

PM
= Private Message
پیغامهایی که بین دوکاربر در چت رد و بدل می شود

PC
= Personal Computer کامپیوتر شخصی

etc. = et cetera وغیره


vs.
= versus درمقابل

e.g.
= exempli gratia مثال،بعنوان مثال

i.e.
= id est یعنی ، بعبارت دیگر

a.m.
= ante meridiem قبل از ظهر

 
p.m.
= post meridiem بعدازظهر

A.D.
= Anno Domini بعدازمیلادمسیح

B.C.
= Before Christ قبل از میلادمسیح

BBC
= British Broadcasting Corporation

CNN
= Cable News Network

CIA
= Central Intelligence Agency

GPS
= Global Positioning System

FBI
= Federal Bureau of Investigation

LCD
= liquid crystal display

MMS
= Multimedia Messaging Service

NASA
= National Aeronautics and Space Administration

NBA
= National Basketball Association

VIP
= Very Important Person

PDF
= Portable Document Format


 
comment نظرات ()
 
جملاتی مفید و کاربردی با Again در انگلیسی
نویسنده : - ساعت ٦:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٩
 
Try again.
دوباره سعی کن/ دوباره انجامش بده
.
See you again.
باز/دوباره میبینمت
.
Don't come again.
دوباره نیا/ باز نیا
.
Please come again.
لطفا" باز بیایید/ دوباره بیایید
.
He came here again.
او دوباره به اینجا آمد
.
It's raining again!
دوباره داره باران میاد/ باز داره باران میاد
.
Come again tomorrow.
فردا باز بیایید
.
I will try it again.
من دوباره سعی خواهم کرد/ انجامش خواهم داد
.
It won't happen again.
این اتفاق دیگه رخ نمیده.
.
Please do that again.
لطفا" دوباره آن کار را انجام بده
.
Let's meet again soon.
بیا به زودی همدیگه رو باز ببینیم
.
Tom cut classes again.
تا باز هم کلاس رو پیچوند/ جیم زد/ کلاس رو نرفت
.
My foot's asleep again!
باز هم پام خواب رفت/ سر شد
.
I tried again and again.
من بارها و بارها سعی کردن
.
I want to see you again.
میخوام که باز ببینم ات
.
I will never do it again.
من دیگه هیچوقت اون کار رو نمیکنم
.
It is likely to rain again.
به نظر میرسه که میخواد باز باران بباره
.
Don't let that happen again!
نگذار دوباره اتفاق بیافته
---------------------------


 
comment نظرات ()